Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

 

 

 

 

 

 • 16 stycznia 1949 uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 24 m2 w Rynku.

  Główną inicjatorką powołania do życia biblioteki była Pani Irena Pągowska – nauczycielka języka polskiego w miejscowej szkole.

 • W dniu otwarcia księgozbiór biblioteki liczył 289 woluminów, a na koniec 1949 roku 715 woluminów. W 1949 roku zarejestrowano 119 czytelników. W ciągu pierwszego dziesięciolecia nastąpił szybki rozwój biblioteki.

 • W roku 1960 księgozbiór liczył 5701 woluminów. Zarejestrowano 382 czytelników
  i wypożyczono 4010 książek. W tymże roku biblioteka przeniesiona została do większego dwupokojowego lokalu, z którego jeden przeznaczony został na czytelnię.

 • W latach 1960-1970 przybywa księgozbioru i czytelników. W 1970 roku księgozbiór liczył 6038 woluminów. Zarejestrowano 528 czytelników, którzy wypożyczyli 10347 książek.

 • W roku 1968 Pani Irena Pągowska odchodzi na emeryturę. Kierownikiem biblioteki zostaje Pan Jeremi Kowalski – bibliotekarz z wykształcenia.

 • Po nagłej śmierci Pana Jeremiego Kowalskiego w roku 1974 kierownictwo biblioteki obejmuje jego żona – Pani Katarzyna Kowalska, polonistka, nauczycielka
  w miejscowej szkole. Biblioteka otrzymuje nowy, dużo większy lokal o powierzchni 90 m2 przy ulicy Warszawskiej 2. Zasługą Pani Kowalskiej było przeniesienie księgozbioru i urządzenie biblioteki w nowym lokalu.

 • Od sierpnia 1975 r. kierownictwo biblioteki obejmuje Pani Alicja Łapińska – bibliotekarz z wykształcenia. W tymże roku w związku z reformą administracyjną kraju zmienia się status biblioteki. Powstaje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku, która obejmuje nadzór administracyjny i merytoryczny nad Gromadzkimi Bibliotekami działającymi w : Górnej Woli, Lichawie, Prusinowicach i Przatowie. Biblioteki te zostają przekształcone w Filie Biblioteczne M i GBP w Szadku.

 • W latach 1976 – 1990 rozwijała się sieć punktów bibliotecznych. Działało ich na terenie miasta i gminy 20. Zlokalizowane były we wszystkich miejscowościach odległych od bibliotek. Przy M i GBP w Szadku działało 5 punktów.

  Lata 1970 – 1980 to najkorzystniejszy okres dla rozwoju biblioteki. Przybyło książek, czytelników i wypożyczeń.

 • W roku 1979 księgozbiór biblioteki miejskiej wynosił 10024 woluminy. Zarejestrowano 1201 czytelników, wypożyczono 27237 książek.

 • Od 1977 roku zwiększa się liczba pracowników biblioteki. Od roku 1986 biblioteka prowadzi działalność informacyjną o regionie gromadząc wycinki prasowe.

 • W 1991 roku zmienia się sposób finansowania biblioteki. Obowiązek jej utrzymania przechodzi na władze samorządowe gminy.

 • W październiku 1993 roku z Wojewódzkiego Funduszu Osób Niepełnosprawnych -
  M i GBP w Szadku otrzymuje pieniądze na zakup komputera oraz programu „Sowa” (System Informatycznej Obsługi Bibliotek). Od tego też roku rozpoczęto prace nad tworzeniem komputerowej bazy danych.

 • W 1994 roku decyzją samorządu biblioteka otrzymuje pomieszczenie o powierzchni 198 m2. Po zaadoptowaniu i niewielkim remoncie poprawiają się zdecydowanie warunki lokalowe. Czytelnia wyposażona zostaje w szafy biblioteczne na księgozbiór podręczny, zakupiono nowe skrzynki katalogowe, ladę biblioteczną, biurka oraz krzesła.

 • Na koniec 1999 roku księgozbiór biblioteki liczył 19116 woluminów, 881 czytelników, oraz 20751 wypożyczeń. Biblioteka posiada kompletną komputerową bazę danych.

 • 1 czerwca 2000 roku spotkanie autorskie z poetą ks. Stanisławem Dubielem.

 • Na koniec roku 2000 księgozbiór liczył 19062 książek, zarejestrowano 803 czytelników, wypożyczono 17751 książek.

 • 29 maja 2001 zorganizowano spotkanie autorskie z panem Krzysztofem Petką, autorem książek dla młodzieży.

 • Na koniec roku 2001 księgozbiór liczył 18547 woluminów, zarejestrowano 802 czytelników, wypożyczono 19000 książek.

 • 21 września 2002 - Turniej Szachowy „MAT”.

 • W 2002 roku biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Informacji Turystycznej „In Turist”. Otrzymała sprzęt komputerowy o wartości ponad 11 000 zł.

 • Na koniec 2002 roku księgozbiór liczył 18445 woluminów, zarejestrowano 810 czytelników, wypożyczono 20882 książek.

 • 29 maja 2003 r. odbył się Turniej Szachowy „MAT” Biblioteka była również współorganizatorem Dożynek Powiatowych – odpowiadała za dekoracje.

 • 26 listopada 2003 roku odbyło się spotkanie z przedszkolakami pt. „Kolory jesieni”, przygotowane wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Zduńskiej Woli.

 • Na koniec 2003 roku księgozbiór liczył 18404 woluminów, zarejestrowano 812 czytelników, wypożyczono 20941 książek.

 • 1 stycznia 2004 roku biblioteka została przekształcona w Samodzielną Instytucję Kultury.

 • 1 kwietnia 2004 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku. Po odejściu na emeryturę wieloletniej dyrektorki tej placówki pani Alicji Łapińskiej obowiązki przejęła pani Kinga Siekierska. Bibliotekarz z wykształcenia, kilkuletni pracownik szadkowskiej biblioteki.

 • 27 maja 2004 roku odbył się X jubileuszowy Turniej Szachowy.

 • 18 listopada 2004 roku w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się
  w bibliotece głośne czytanie „Baśni o Ziemnych Ludkach” - J. Ejsmonta.

 • 9 września 2004 roku odbyło się spotkanie z poezja T. Gajcego i K. K. Baczyńskiego zatytułowane „Wszystko jest poezją”.

 • W ramach programu Ministerialnego „IKONKA” biblioteka otrzymała 3 komputery wraz z oprogramowaniem co umożliwiło otwarcie czytelni internetowej, z której korzystać mogli czytelnicy biblioteki.

 • 24 listopada 2004 r. biblioteka była współorganizatorem konkursu recytatorskiego „Barwy Jesieni”. Gościem konkursu była poetka i pisarka – Roma Alvarado-Łagunionok.

 • 7 grudnia 2004 roku odbyło się w bibliotece „Spotkanie z Mikołajem”.

 • Na koniec 2004 roku zarejestrowano 808 czytelników, wypożyczono 20743 woluminów.

 • W 2005 roku odbyły się spotkania z dziećmi w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", na których bibliotekarze i młodzież czytała bajki i opowiadania.

 • 21 kwietnia 2005 roku biblioteka we współpracy z Publicznym Przedszkolem i MGOK w Szadku odbył się konkurs recytatorski dla przedszkolaków pt. "A może i ja kiedyś będę sławny!".

 • 25 maja 2005 roku biblioteka wraz ze Szkoła Podstawową w Szadku zorganizowała Konkurs Literacki "Literatura to bzdura".

 • 27 maja 2005 roku odbył się XI turniej szachowy "MAT".

 • 20 listopada 2005 r. - konkurs recytatorski dla gimnazjalistów zatytułowany „Różne oblicza miłości”. Młodzież do konkursu przygotowała pani Agnieszka Lechicka, nauczycielka języka polskiego w szadkowskim gimnazjum.

 • 2006 r. - decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Szadek, pani Stefanii Sulińskiej biblioteka otrzymała nowy lokal po sali gimnastycznej. Do nowego lokalu biblioteka została przeniesiona na przełomie sierpnia i września 2006 roku.

 • 16 lutego 2006 r. - spotkanie z poezją współczesną polskich poetów:
  M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, W. Szymborskiej, A. Osieckiej, pt. „Zakochani są wśród nas”.

 • 11 kwietnia 2006 r. - konkurs recytatorski „Wiosennie i kolorowo” dla przedszkolaków przygotowany przez bibliotekę wraz z Publicznym Przedszkolem
  i MGOK w Szadku.

 • W dniach 9,16,17,18 i 19 maja 2006 r. - „Gimnazjum dzieciom”. Młodzież szadkowskiego gimnazjum czytała bajki przedszkolakom.

 • 11 i 21 maja 2006 r. - konkurs literacki dla uczniów Szkoły Podstawowej.

 • 31 maja 2006 r. - odbył się XII Turniej Szachowy „MAT”.

 • Biblioteka była współorganizatorem Dni Szadku. Została zorganizowana loteria fantowa. Sponsorami loterii były firmy działające na terenie Gminy i Miasta Szadek.

 • W 2006 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku. Ponownie obowiązki dyrektora przejęła pani Alicja Łapińska.

 • W 2006 roku w ramach programu ministerialnego „Promocja czytelnictwa”, biblioteka otrzymała kwotę 9300 zł na zakup nowości wydawniczych.

 • W 2006 roku zarejestrowano 731 czytelników, wypożyczono 17536 książek. Na koniec roku księgozbiór liczył 19104 woluminów.

 • 23 kwietnia 2007 – konkurs recytatorski „Wiersze o wiośnie”, zorganizowany wspólnie z MGOK i Publicznym Przedszkolem w Szadku.

 • 7 maja 2007 – konkurs literacki dla szadkowskich gimnazjalisów „Literatura to bzdura”.

 • 8 maja 2007 – konkurs literacki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 14 maja 2007 – spotkanie autorskie z panią Dorotą Mularczyk, autorką książek dla dzieci i młodzieży ( „Przejście, „Przejście II”).

 • 1 czerwca 2007 – XII Turniej Szachowy „MAT”.

 • W 2007 roku zakończono remont i modernizację lokalu biblioteki.

 • Ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono książki na kwotę 10000 zł. Pozyskano również dary od osób prywatnych, instytucji i wydawnictw na kwotę 1833,70 zł.

 • Na koniec 2007 roku księgozbiór liczył 19334 woluminów, zarejestrowano 797 czytelników, wypożyczono 16809 książek. W 2007 roku bibliotekę odwiedziło 11266 osób, udzielono 884 informacje w czytelni.

 • 21 stycznia 2008 roku spotkanie autorskie z panią Izabelą Sową, autorką powieści takich jak: „10 minut od centrum”, „Cierpkość wiśni”, „Agrafka”.

 • Maj 2008 – konkurs literacki „Literatura to nie bzdura”.

 • 29 maja 2008 – XIV turniej szachowy „MAT”.

 • 9-30 czerwca 2008 roku wystawa prywatnej kolekcji temperówek pana Ireneusza Adamkiewicza. Wystawę obejrzało około 500 osób.

 • 9-30 czerwca 2008 roku spotkania z kolekcjonerem temperówek panem Ireneuszem Adamkiewiczem.

 • 1 sierpnia 2008 r. uroczyste obchody 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

  Biblioteka wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Szadkowskiej i młodzieżą Zespołu Szkół w Szadku zorganizowała wieczór poezji i pieśni powstańczej.

 • 10 października 2008 – spotkanie z panią Anną Onichimowską, autorką książek dla dzieci i młodzieży takich jak: „Hera, moja miłość”, „Lot komety”, „Dziesięć stron świata”.

 • 25 listopada 2008 – spotkanie z panią Beatą Ostrowicką, autorką takich powieści jak:
  ”Zła dziewczyna”, „Mój kochany Kotopies”, „Świat do góry nogami”.

 • Na koniec 2008 roku zarejestrowano 804 czytelników, wypożyczono 18876 woluminów.

 • 29 kwietnia 2009 – konkurs recytatorski dla przedszkolaków zorganizowany wspólnie z Domem Kultury.

 • 29 września 2009 – XV turniej szachowy „MAT”.

 • 2009 spotkanie z ilustratorką książek panią Agnieszką Żelewską.

 • W 2009 roku zarejestrowano 760 czytelników, wypożyczono 19305 woluminów.

 • 25 października 2010 roku gościem  biblioteki był pan Witold Pyrkosz, znany aktor teatralny i filmowy ( „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, „Czterej pancerni i pies”, „Sami swoi”, „Janosik”, „Kariera Nikodema Dyzmy” i wielu innych). Pan Witold promował swoją powieść biograficzną pt. „Witold Pytkosz – podwójnie urodzony”.

 • Na koniec 2010 roku zarejestrowano 758 czytelników, wypożyczono 18226 woluminów, księgozbiór liczył 20430 książek.

 • Marzec 2011 – zmiana dyrektora biblioteki. Na emeryturę odchodzi pani Alicja Łapińska. Obowiązki dyrektora pełni pani Elżbieta Jarczak.

 • 8 sierpnia 2011 – w ramach półkolonii letnich biblioteka zorganizowała głośne czytanie dla dzieci pt. „Wakacje z bajką”. Dzieci wysłuchały bajek i opowiadań czytanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek - Pana Artura Ławniczaka.

 • 8 sierpnia 2011 – pracownicy biblioteki odwiedzili dzieci w szkołach
  w Prusinowicach, Krokocicach i Sikucinie. Były czytane bajki i opowiadania, a dzieci  stworzyły do nich ilustracje.

 • 4 października 2011 – spotkanie z pisarzem dla dzieci i młodzieży, panem Grzegorzem Kasdepke ( „Ostrożnie”, „Najpiękniejsze mity dla dzieci”, „Dziwne przypadki bajkopisarza” i inne).

 • 16 października 2011 – „Inscenizacja spalenia Szadku 1331 rok”. Nasza biblioteka wraz z Bractwem Rycerskim „Złoty Krzyż” ze Zduńskiej Woli przygotowała widowisko plenerowe.

 • 5, 6, 7 grudnia 2011 – spotkania z Mikołajem dla dzieci z przedszkola w Szadku, Klas „0”, i dzieci ze szkół w Prusinowicach, Krokocicach oraz Sikucinie.

 • Na koniec 2011 roku zarejestrowanych było 755 czytelników, wypożyczono 18448 woluminów, odwiedziło nas 5163 czytelników.

 • 13 lutego 2012 – „Bitwa Łódzka” - prelekcja multimedialna. Prezentacje przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia Rekonstruktorów Historycznych „Żelazny Orzeł” oraz gość specjalny pani prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska.

 • 14 marca 2012 naszym gościem była grupa teatralna „Nerwal” z Białegostoku. Dzieci ze szkół w Prusinowicach i Sikucinie obejrzały przedstawienie pt. „Legenda
  o czarodziejskim młynku”.

 • 9 maja 2012 spotkanie z dziećmi zorganizowane z okazji urodzin pana Grzegorza Kasdepki. Podczas spotkania dzieci z szadkowskiego przedszkola wysłuchały fragmentów książki „Kacperiada” oraz obejrzały prezentacje multimedialną
  ze zdjęciami ze spotkania autorskiego z pisarzem
  .

 • 23 maja 2012 – konkurs plastyczny dla dzieci z naszej gminy pt. „Uzależnieniom mówimy NIE”. W konkursie wzięło udział 79 dzieci.

 • 23 maja 2012 – spotkanie z panem Andrzejem Wojtkowskim „Zdrowie w zasięgu ogródka i łąk”.

 • 18 czerwca 2012 – spotkanie autorskie z panią Małgorzatą Kalicińską, autorką książek: „Dom nad rozlewiskiem”, "Zwyczajny facet”, „Lilka”.

 • 7, 9 sierpnia 2012 – nasza biblioteka włączyła się w akcje „Półkolonie letnie” dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Szadek. Pracownicy odwiedzili szkoły podstawowe
  w Prusinowicach, Sikucinie, Krokocicach i Szadku. Czytano wybrane fragmenty baśni, bajek i opowiadań. Wywiązały się dyskusje na temat przeczytanych książek i powstały do nich ciekawe ilustracje.

 • 24 września 2012 – w ramach programu „Uśmiechnięty 5-6 latek” Przedszkole
  w Szadku wraz z naszą biblioteką zorganizowało dla grupy przedszkolnej wycieczkę do Muzeum im. Marii Konopnickiej w Bronowie oraz do zagrody Młynarskiej i Zamku w Uniejowie.

 • Wrzesień 2012 – wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły w Prusinowicach.

 • 27 września 2012 - z okazji ustanowionego przez sejm roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka zorganizowano prelekcję dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 3 października 2012 – prelekcja z okazji ustanowienia przez sejm roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka dla uczniów szkoły w Prusinowicach.

 • 20 października 2012 – biblioteka wspólnie z Bractwem Rycerskim „Złoty Krzyż” zorganizowała II Szadkowskie Spotkanie z Historią.

 • 20 października 2012 – wystawa malarstwa i rzeźby. W siedzibie biblioteki można było obejrzeć obrazy pani Haliny Mielczarek, rzeźby pana Sławomira Swarzyńskiego i pana Tomasza Grafa.

 • 29 listopada 2012 – wróżby andrzejkowe dla przedszkolaków.

 • 29 stycznia 2013 - spotkanie z młodym profesjonalistą panem Jakubem Jakubowskim w ramach projektu „Link do przyszłości”.

 • Luty 2013 – wieczór poezji poświęcony pierwszej rocznicy śmierci Wisławy Szymborskiej. Wieczór uświetniła lokalna poetka pani Jolanta Stelmasiak prezentując swoje najnowsze wiersze. W drugiej połowie wieczoru aktor Pan Marek Chronowski recytował wiersze K. J. Gałczyńskiego, A. Asnyka, W. Broniewskiego oraz Mieczysława Szeflińskiego.

 • 11.02.2013 – zajęcia plastyczne, zabawy, kalambury, zgadywanki, gry planszowe
  i komputerowe dla dzieci z okazji ferii zimowych.

 • 27.02.2013 – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „ Twoja wiedza i czujka czadu w domu tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!".

 • 1.03.2013 – naszą bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z grupy „0” ze Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 1.03.2013 – wystawa i prelekcja „Żołnierze Wyklęci”. Dla uczniów klas gimnazjum prelekcje przeprowadził Pan Grzegorz Ignaczak.

 • 23.04.2013 – w ramach „Światowego Dnia Książki” i Roku Juliana Tuwima nasza biblioteka zorganizowała na szadkowskim rynku imprezę plenerową „ 5 minut dla książki”.

 • 14.05.2013 w filii bibliotecznej w Krokocicach pracownicy biblioteki zorganizowali dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krokocicach głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima.

 • 1-6 czerwca 2013 – Dzień Dziecka w bibliotece. Pod takim tytułem nasza biblioteka dzięki współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowała serię pokazów filmowych. Odbyło się pięć projekcji filmu „Sekret Eleonory”. Obejrzały go dzieci ze szkół podstawowych w Krokocicach, Prusinowicach, Sikucinie oraz dzieci
  z Publicznego Przedszkola w Szadku.

 • 9.08.2013 – nasza biblioteka włączyła się w półkolonie letnie dla dzieci z naszej gminy. W tym dniu włączyliśmy się również w ogólnopolską akcję Łódzkie Czyta – KsięgoZbiór – czytanie w przestrzeni publicznej. Dodatkową atrakcją dla dzieci był zorganizowany „Piknik militarny”.

 • 24.08.2013 – Letni Maraton Filmowy.

 • 1.10.2013 – spotkanie autorskie z panią Joanną Olech. Autorka i ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży zadebiutowała „Dynastią Miziołków”.

 • 19.10.2013 – II Szadkowski Maraton Filmowy.

 • 29.11.2013 – pracownicy biblioteki razem z wolontariuszami zorganizowali wróżby andrzejkowe dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Szadku oraz dla szadkowskich gimnazjalistów.

 • 5.12.2013 – z okazji Mikołajek zorganizowano projekcje filmu pod tytułem „Pada Shrek”. W seansie uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szadku, dzieci
  z Publicznego Przedszkola w Szadku oraz inne osoby, którzy w tym dniu odwiedziły naszą bibliotekę.

 • 20 stycznia - 2 lutego 2014 - ferie w bibliotece.

 • 24.01.2014 - wieczór poświęcony pamięci wybitnego piosenkarza, kompozytora i multiinstrumentalisty - Czesława Niemena. Podczas koncertu "Dziwny jest ten świat..." - wystąpili: Julia Ciborska, Adam Kaczmarek oraz Maciej Kupski. Wieczór poprowadził Pan Marek Chronowski.

 • 31.01.2014 - uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Światło i cienie. Zabytki sakralne" - autorstwa Pana Ryszarda Sierocińskiego.

 • 7.02.2014 - biblioteka rozpoczyna współpracę z Fundacją Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

 • 14.02.2014 - "Filmowe Walentynki" - projekcja filmów.

 • 28.02.2014 - prelekcja na temat "Żołnierzy Wyklętych", którą poprowadził Pan Jarosław Stulczewski.

 • 7.05.2014 - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.

 • 13.05 - 29.05 2014 - szkolenia dla osób niepełnosprawnych, w tym  zajęcia komputerowe w ramach współpracy z Fundacją Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

 • 4.06 - 5.06 2014 - "Dzień Dziecka w bibliotece" - projekcja filmu "Potwory i spółka".

 • 10.06.2014 - Warsztaty Ekonomiczne dla młodzieży.

 • 16.06.2014 - Se-ma-for on tour 2014. Warsztaty animacji filmowej dla młodzieży połączone z projekcją filmów animowanych dla przedszkolaków i  młodzieży gimnazjalnej.

 • 26.08.2014 - szkolenie "Miejsce młodzieży w bibliotece" -  prowadzenie Karolina Pucek.

 • 28.08.2014 - szkolenie "Wizerunek, autoprezentacja- wzmocnienie potencjału osobistego w bibliotece" - prowadzenie Krzysztof Kacuga.

 • 8.09.2014 - szkolenie "Alternatywne metody pracy ze środowiskiem" - prowadzenie Krzysztof Kacuga.

 • 16.09.2014 - spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Gościem spotkania była Pani Irena Matuszkiewicz, autorka powieści takich jak: "Przebudzenie", "Szepty", "Dziewczyny do wynajęcia", "Modliszka" i innych.

 • 26.09.2014 - wyjazd do kina na film "Miasto 44"  w ramach obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego.

 • 27.09.2014 - warsztaty animacji filmowej "Se-ma-for on tour" oraz projekcja filmów animowanych.

 • 3.10.2014 - uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wywiad z panem Stefanem Laube, szadkowianinem, uczestnikiem powstania.

 • 3.11.2014 - szkolenie z przedsiębiorczości, prowadzenie działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej w ramach projektu "Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych".

 • 22.11.2014 - "Se-ma-for on tour" - pokaz filmów stworzonych na warsztatach animacji filmowej.

 • 10.12.2014 - projekcja bajek dla przedszkolaków i grup "0" z okazji Świat Bożego Narodzenia.

 • 29.01.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 5.02.2015 - dzieci spędzające ferie w MGOK w Szadku odwiedziły naszą bibliotekę.

 • 23.02.2015 - spotkanie z młodym profesjonalistą Panem Janem Cabanem w ramach projektu "Link do przyszłości".

 • 24.02.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 24.03.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 31.03.2015 - rozstrzygnięcie konkursu na napisanie recenzji na "Najlepszą książkę 2014".

 • 23.04.2015 - spotkanie z Fundacją Izy Milińskiej "Kocia Mama". W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Publicznego Przedszkola w Szadku.

 • 28.04.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 8.05.2015 - lekcja biblioteczna dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Szadku.

 • 22.05.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 30.05.2015 - "Noc w bibliotece". Tego wieczoru można było podziwiać wystawę grafik pana Pawła Duraja, znanego malarza, grafika i ilustratora książek. Odbyło się również spotkanie z panią Jolantą Szwalbe. Cytatem przewodnim spotkania było "Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu". Panie mogły skorzystać z rad konsultantek firmy Oriflame, odbył się Mini Turniej Szachowy i gier komputerowych. Dla najmłodszych była "Dobranocka z Andersenem" - baśnie czytał znany aktor Pan Marek Chronowski. Następnie odbyła się projekcja filmu dla dzieci.

 • 23.06.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 9.07.2015  - spotkanie z konsultantką firmy Oriflame pt. "Zadbaj o cerę w 4 krokach".

 • 3.08.2015 - naszą bibliotekę odwiedziła grupa dzieci z półkolonii zorganizowanych przez MGOK w Szadku.

 • 16.08.2015 - Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora.

 • 29.09.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 7.10.2015 - spotkanie autorskie zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Gościem spotkania była pani Grażyna Jeromin-Gałuszka, autorka powieści takich jak: "Złote nietoperze", "Magnolia", "Kobiety z Czerwonych Bagien", "Złot  sen" i innych.

 • 29.10.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 11-20 listopada 2015 - wystawa historyczna "Droga do wolności".

 • 24.11.2015 - Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji gościliśmy przedszkolaków ze szkoły w Prusinowicach.

 • 24.11.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 9-10 grudnia 2015 - Mikołajki w bibliotece.

 • 10.12.2015 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 21.01.2016 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 16.02.2016 - Walentynkowy Maraton Filmowy.

 • 18.02.2016 - Ferie w bibliotece "Ciekawi ludzie i ich pasje". Spotkanie z Panem Januszem Zawadzkim, pasjonatem rejsów dalekomorskich.

 • 25.02.2016 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 1.03.2016 - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - prelekcja dla uczniów Gimnazjum w Prusinowicach i uczniów Zespołu Szkół w Szadku.

 • 3.03.2016 - Spotkanie "Przygotuj cerę na wiosnę".

 • 15.03.2016 - Warsztaty makijażu.

 • 17.03.2016 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 14.04.2016 - "Zioła dla zdrowia i urody" - spotkanie z Panem Andrzejem Wojtkowskim, właścicielem gospodarstwa ekologicznego.

 • 27.04.2016 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 6.05.2016 - Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.

 • 16.05.2016 - Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.

 • 19.05.2016 -Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 25.05.2016 - Spotkanie edukacyjne z podopiecznymi fundacji Izy Milińskiej "KOCIA MAMA".

 • 4.06.2016 - Noc Bibliotek.

 • 23.06.2016 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 1.07.2016 - Spotkanie "Rozmowy o zdrowiu" z praktykami zdrowego stylu życia.

 • 11.08.2016 - Dzieci z półkolonii letnich odwiedziły naszą bibliotekę.

 • 14.08.2016 - Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza.

 • 27.09.2016 - Spotkanie "Rozmowy o zdrowiu" z praktykami zdrowego stylu życia.

 • 29.09.2016 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 06.10.2016 - Spotkanie "Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę". Warsztaty kodowania poprowadziła pani Dorota Kokosińska, w których udział wzięło 42 uczniów z terenu Gminy i Miasta Szadek.

 • 8.11.2016 - Spotkanie autorskie z panią Barbarą Kosmowską, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie zorganizowane było w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, który realizuje program we współpracy z Instytutem Książki.

 • 18.11.2016 - Lekcja biblioteczna dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 24-25.11.016 - Dzień Pluszowego Misia.

 • 28.11.2016 - "Chrońmy pszczoły, to nam się opłaca" wykład poprowadził pan Adam Mach. Następnie pan Piotr Witczak opowiedział o naturalnym antybiotyku czyli o zdrowotnym działaniu czosnku.

 • 05.12.2016 - 3 spotkania autorskie dla dzieci i 1 dla dorosłych z Panią Elżbietą Bednarczyk.

 • 19.01.2017 - Odbyły się warsztaty kodowania, które poprowadziła Pani Beata Kończak.

 • 14.02.2017 - Walentynkowa Niespodzianka Filmowa.

 • 16.02.2017 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 1.03.-1.04.2017 - wystawa grypsów Stefana Misiaka z młodzieżowej organizacji antykomunistycznej KATYŃ.

 • 2.03.2017 - prelekcja z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", którą poprowadził Pan Jarosław Stulczewski.

 • 10.03.2017 - spotkanie z podróżnikiem-żeglarzem Panem Januszem Zawadzkim. Zaproszony gość opowiedział o swoim ostatnim rejsie, który odbył pod koniec 2016 r. W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Prusinowicach.

 • 13.03.2017 - gościem biblioteki był  Pan Janusz Zawadzki. Zaproszony gość opowiedział o swoim ostatnim rejsie, który odbył pod koniec 2016 r. Trasa rejsu przebiegała: Madera -Teneryfa - Gran Canaria. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół w Szadku.

 • 16.03.2017 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 16.03.2017 - "Sięgnij po naturalne na przednówku" - spotkanie z Panem Andrzejem Wojtkowskim, właścicielem gospodarstwa ekologicznego.

 • 04.04.2017 - Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, szadkowska biblioteka przygotowała wiele atrakcji dla przedszkolaków. Było czytanie wierszy, mini teatrzyk, układanie puzzli,  gry i zabawy przy muzyce. Dużą atrakcją cieszyło się ozdabianie drzewka, liśćmi wykonanymi przez dzieci z Publicznego Przedszkola w Szadku.

 • 06.04. 2017 - Warsztaty z aplikacji oraz scenografii zorganizowane w ramach projektu Łódzkiego Domu Kultury  "Lokomotywą po wiedzę".

 • 20.04.2017 - Warsztaty ekologiczne zorganizowane w ramach projektu Łódzkiego Domu Kultury "Lokomotywą po wiedzę".

 • 20.04.2017 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 25.04.2017 - Wyjazd do Łodzi grupy uczestniczącej w projekcie "Lokomotywą po wiedzę". Dzieci zwiedziły Akademię Sztuk Pięknych, Centrum Promocji Mody oraz wzięły udział w warsztatach z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych.

 • 27.04.2017 - Spotkanie z cyklu "Ciekawi ludzie i ich pasje" odbyło się w gimnazjum w Prusinowicach. Pan Dariusz Jędrasiak przekazał relację z osobistego pobytu w Japonii. Była to niezwykła opowieść poparta własnym doświadczeniem niezwykłej specyfiki życia w tym kraju.

 • 05.05.2017 - W ramach projektu "Lokomotywą po wiedzę" odbyły się warsztaty praktycznej realizacji kostiumów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych.

 • 18.05.2017 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 23.05.2017 - Finał szadkowskiego projektu "Lokomotywą po wiedzę". Przedstawiono spektakl pod tytułem "Na tropie tajemnic - ekologia", inspirowany książką Agnieszki Frączek pt."Spreżynek na tropie tajemnic - ekologia".

 • 03.06.2017 - Noc Bibliotek.

 • 14.06.2017 - Finał projektu "Lokomotywą po wiedzę"- projektu ekologiczno-artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego.

 • 18.06.2017 - Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza.

 • 22.06.2017 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 22.06.2017 - W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie z Panią Agnieszką Lingas-Łoniewską.

 • 12.07.2017 - Zakończono budowę pieców chlebowych w Przatowie Dolnym i Prusinowicach. Budowę zrealizowano w ramach projektu " Z tradycyjnym chlebem w XXI w."

 • 24.11.2017 - Dzień Pluszowego Misia. W spotkaniu wzięły udział dzieci z grupy przedszkolnej i oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkół w Szadku.

 • 27.11.2017 - Dzień Pluszowego Misia. W spotkaniu wzięły udział dzieci z oddziału przedszkolnego w Prusinowicach.

 • 30.01.2018 - 23.02.2018 - "Przepłynąć ocean" - wystawa zdjęć Pana Janusza Zawadzkiego.

 • 01.02.2018 - spotkanie z podróżnikiem Panem Januszem Zawadzkim. W spotkaniu wzięła udział grupa dzieci uczestnicząca w feriach zimowych zorganizowanych przez MGOK w Szadku.

 • 02.03.2018 - 1 marca Narodowym Dniem "Żołnierzy Wyklętych" - prelekcje dla uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej w Szadku i Prusinowicach.

 • 20.04.2018 - "Sięgnij po naturalne na przednówku" - spotkanie z Panem Andrzejem Wojtkowskim, właścicielem gospodarstwa ekologicznego.

 • 25.04.2018 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 23.05.2018 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 07.06.2018 -  Głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz gry i zabawy z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (2-10 czerwiec 2018 r.)

 • 09.06.2018 - Noc Bibliotek

 • 09-30.06.2018 - "Wariacje z obiektywu" - wystawa zdjęć Pana Mieczysława Bednarskiego.

 • 13.06.2018 - spotkanie z Panem Mieczysławem Bednarskim - fotografem, autorem wystawy "Wariacje z obiektywu".

 • 17.06.2018 - Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza.

 • 27.06.2018 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 16.07.2018 - Dzieci z półkolonii letnich odwiedziły naszą bibliotekę.

 • 14.09.2018 - "Wspomnienia z wakacji" - wystawa zdjęć Pana Jerzego Kurka.

 • 20.09.2018 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 22.09.2018 - Podsumowanie projektu "Bez chleba żyć się nie da".

 • 18.10.2018 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 05.11.2018 - Lekcja biblioteczna dla dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 09.11.2018 - Biblioteka wzięła udział w grze terenowej "Dla Niepodległej", z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 • 22.11.2018 - Spotkanie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Szadku z okazji zbliżającego się Dnia Pluszowego Misia.

 • 27.11.2018 - Dzień Pluszowego Misia. Gry, zabawy z dziećmi z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Prusinowicach.

 • 29.11.2018 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 29.11.2018 - W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie z Panem Lechem Dyblikiem, aktorem i pieśniarzem.

 • 13.12.2018- Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 14.12.2018 - Gościem biblioteki był dr Michał Lachman z Uniwersytetu Łódzkiego. Prelekcja dotyczyła książki Andrzeja Stasiuka "Jadąc do Babadag".

 • 24.01.2019 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 28.02.2019 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 21.03.2019 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 25.04.2019 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 • 25.04.2019 - Spotkanie z Panią Marią Erbel, autorką powieści sensacyjno-obyczajowych: "Macho - w cieniu ducha", "Powiązania", "Pamiętnik Debory" i innych.

 • 04.06.2019 - Spotkanie z Panią Ewą Chotomską, autorką wielu piosenek i scenariuszy m. in. popularnego Tik-Taka. Spotkanie było zorganizowane w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki.

 • 07.06.2019 - "Jak nie czytam, jak czytam" - akcja, której pomysłodawcą i głównym organiztorem jest redakcja miesięcznika "Biblioteka w szkole". Na szadkowskim Rynku punktualnie o godzinie 10.00 wspólnie z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Szadku oraz uczniami ze Szkoły Podstawowej w Szadku rozpoczęliśmy happening czytelniczy.

 • 13.06.2019 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

 • 14.06.2019 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Nie daj się wkręcić, bądź wolnym człowiekiem!".

 • 19.09.2019 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

 • 23.09.2019 - Spotkanie z dziećmi z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 28.09.2019 - Promocja publikacji wydanej z okazji 70-lecia działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku oraz 60-lecia działalności Stowarzyszenia Kobiet z Przatowa i Dziadkowic. Autorem publikacji jest Jarosław Stulczewski.

 • 2-3.10.2019 - W ramach akcji "Noc Bibliotek" został wyświetlony film pt. "Ptyś i Bill". W projekcji filmowej wzięły udział dzieci z klasy "0" ze Szkoły Podstawowej w Szadku oraz Przedszkola Publicznego w Szadku.

 • 5.10.2019 - Noc Bibliotek.

 • 24.10.2019 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

 • 04.11.2019 - "Jesienne spotkanie". W tym dniu gościliśmy dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 14.11.2019 - "Jesienne spotkanie". W tym dniu gośćmi szadkowskiej biblioteki były dzieci z Publicznego Przedszkola w Szadku.

 • 25.11.2019 - Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu gościliśmy dzieci z Publicznego Przedszkola w Szadku.

 • 26.11.2019 - Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu gościliśmy dwie grupy dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 28.11.2019 - Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu gościliśmy grupę przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Prusinowicach.

 • 09.12.2019 - "Zimowe spotkanie w lesie" - teatrzyk, zgadywanki, gry i zabawy  z dziećmi z klasy "0" ze Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 10.12.2019 - "Zimowe spotkanie w lesie" - teatrzyk, zgadywanki, gry i zabawy z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Szadku.

 • 11.12.2019 - "Zimowe spotkanie w lesie" - teatrzyk, zgadywanki, gry i zabawy z przedszkolakami ze Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 12.12.2019 - "Zimowe spotkanie w lesie" - teatrzyk, zgadywanki, gry i zabawy z przedszkolakami ze Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 13.12.2019 - Wystawa prac wykonanych przez przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Szadku oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Szadku.

 • 20.01.2020 - Dzieci spędzające ferie zimowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku oodwiedziły naszą bibliotekę. Tematem spotkania była baśń "Królewna Śnieżka".

 • 22.01.2020 - Gośćmi szadkowskiej biblioteki były przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Szadku. Tematem spotkania była baśń "Królewna Śnieżka".

 • 23.01.2020 - Wystawa prac wykonanych przez dzieci, które wzięły udział w spotkaniach pt: "Królewna Śnieżka"

 • 17.02.2020 - Lekcja biblioteczna, w której wzięli udział uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 18.02.2020 - Lekcja biblioteczna, w której wzięli udział uczniowiek klasy II ze Szkoły Podstawowej w Szadku.

 • 02.03.2020 - Pierwsze warsztaty z projektu Lokomotywą po wiedzę "Eco Fashion", które odbyły się Łódzkim Domu Kultury.

 • 04.03.2020 - Z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" odbył się cykl prelekcji, które poprowadził Pan Jarosław Stulczewski

 • 8-15.05.2020 - Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Plakat zachęcający do wizyty w szadkowskiej bibliotece.

 • 07.05.2020 - 35 rocznica śmierci Adama Bahdaja. Fragment bajki pt." Mały pingwin Pik - Pok". Filmik online.

 • 11.05.2020 - Ciąg dalszy przygód pingwinka Pik-Poka. Filmik online.

 • 12.05.2020 - Wtorkowe spotkanie z poezją św. Jana Pawła II. Filmik online.

 • 14.05.2020 - Pierwszy film on-line z cyklu " Bądź wolny od uzależnień".

 • 15.05.2020 - Międzynarodowy Dzień Rodziny. Pierwszy filmik online z cyklu "Piątkowe spotkania z szachami".

 • 19.05.2020 - Wtorkowe spotkanie z poezją św. Jana Pawła II. Filmik online.

 • 22.05.2020 - "Piątkowe spotkania z szachami" - cz. 2. Filmik online.

 • 26.05.2020 - Wtorkowe spotkanie z poezją św. Jana Pawła II. Filmik online.

 • 29.05.2020 - "Piątkowe spotkania z szachami" - cz. 3. Filmik online.

 • 30.05.2020 - Cała Polska Czyta Dzieciom. "Małpa" - Jana Brzechwy. Filmik online.

 • 01.06.2020 - Dzień Dziecka. Mini teatrzyk z cyklu "Misiowe gadu-gadu" na podstawie książki "Kubuś Puchatek" - A. A. Milne

 • 01.06.2020 - Rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego. Filmik online.

 • 03.06.2020 - Cała Polska Czyta Dzieciom. "Papuga" - Jana Brzechwy. Filmik online.

 • 04.06.2020 - Cała Polska Czyta Dzieciom. "Niedźwiedź" - Jana Brzechwy. Filmik online.

 • 05.06.2020 - "Piątkowe spotkania z szachami" - cz. 4. Filmik online.

 • 05.06.2020 - Cała Polska Czyta Dzieciom. "Słoń" - Jana Brzechwy. Filmik online.

 • 06.06.2020 - Cała Polska Czyta Dzieciom. "Pantera" - Jana Brzechwy. Filmik online.

 • 08.06.2020 - "Osiołkowi w żłoby dano" - Aleksandra Fredry. Filmik online.

 • 09.06.2020 - Mini teatrzyk z cyklu "Misiowe gadu-gadu" na podstawie książki "Kubuś Puchatek" - A. A. Milne

 • 12.06.2020 - "Piątkowe spotkania z szachami" - cz. 5. Filmik online.

 • 15.06.2020 - "Chory Kotek" - Stanisława Jachowicza. Filmik online.

 • 16.06.2020 - 490 rocznica urodzin Jana Kochanowskiego. Filmik online.

 • 18.06.2020 - Drugi film on-line z cyklu " Bądź wolny od uzależnień".

 • 19.06.2020 - "Piątkowe spotkania z szachami" - cz. 6. Filmik online.

 • 22.06.2020 - Mini teatrzyk z cyklu "Misiowe gadu-gadu" na podstawie książki "Chatka Puchatka" - A. A. Milne. Filmik online.

 • 23.06.2020 - 20 rocznica śmierci ks. Józefa Tischnera. Filmik online.

 • 26.06.2020 - "Piątkowe spotkania z szachami" - cz. 7. Filmik online.

 • 29.09.2020 - 120 rocznica urodzin Antoine'a de Saint- Exupery'ego. Filmik online.

 • 30.09.2020 - 109 rocznica urodzin Czesława Miłosza. Filmik online.

 • 03.07.2020 - "Piątkowe spotkania z szachami" - cz. 8. Filmik online.

 • 26.06.2020 - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Filmik online.

 • 09.07.2020 - Rocznica śmierci Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Filmik online przypominający twórczość poetki.

 • 28.07.2020 - 145 rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena. Filmik online.

 • 20.08.2020 - Quiz bajkowy.

 • 03.09.2020 - Wystawa fragmentów rękopisu "Balladyny" - Juliusza Słowackiego.

 • 05.09.2020 - Narodowe Czytanie 2020.  "Balladyna" - Juliusza Słowackiego. Filmik online.

 • 11.09.2020 - Filmik online. Wiersz "Okulary"  - Juliana Tuwima.

 • 29.09.2020 - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.  "Słoń Trąbalski" - Juliana Tuwima. Filmik online.

 • 02.10.2020 - Europejki Dzień Ptaków. Filmik online "Spóźniony słowik" - Juliana Tuwima.

 • 10.10.2020 - Noc Bibliotek.

 • 10.10.2020 - "W obiektywie bibliotekarza" - wystawa zdjęć wykonanych przez pracowników M i GBP w Szadku.

 • 10.10.2020 - Mini teatrzyk pt." Książę i Lis" na podstawie książki  Antoine'a de Saint- Exupery'ego.

 • 28.10.2020 - Filmik online z okazji Dnia Miłośników Pluszaków przygotowaliśmy mini teatrzyk z cyklu "Misiowe gadu-gadu" na podstawie książki "Kubuś Puchatek" - A. A. Milne

 • 29.10.2020 - 100 rocznica urodzin Ludwika Jerzego Kerna. Filmik online przypominający twórczość poety, satyryka, dziennikarza, autorka książek dla dzieci.

 • 05.11.2020 - Światowy Dzień Postaci z Bajek. Filmik online z cyklu "Misiowe gadu-gadu".

 • 08.12.2020 - 160 rocznica urodzin Jana Kasprowicza - filmik online.

 • 15.12.2020 - "Oda do młodości" - Adama Mickiewicza - filmik online.

 • 14.01.2021 - Quiz o Kubusiu Puchatku.

 • 18.01.2021 - Mini teatrzyk o przygodach Kubusia Puchatka.

 • 09.02.2021 - Dzień Bezpiecznego Internetu -  filmik online.

 • 10.02.2021 - Wystawa fotograficzna " Szadek w zimowej szacie".

 • 11.02.2021 - Quiz "Tłusty Czwartek. Co o nim wiesz?".

 • 17.02.2021 - Światowy Dzień Kota. Filmik online. Czytanie wiersza Stanisława Jachowicza "Chory kotek".

 • 13.04.2021 - Quiz o czekoladzie

 • 27.04. 2021 - Quiz kwiatowy

 • 8-15.05.2021 - Tydzień Bibliotek. Wystawa z cyklu "Stara książka i stara porcelana nigdy nie wychodzą z mody".

 • 18.05.2021 - Urodziny papieża Jana Pawła II. Filmik online.

 • 21.05.2021 - Herbaciany Quiz.

 • 26.05.2021 - Dzień Matki. Filmik online.

 • 31.05.2021 - Negatywne skutki palenia papierosów - quiz.

 • 01.06.2021 - Dzień Dziecka. "Znajdź różnicę" - zabawa w zgadywanki.

 • 23.06.2021 - Dzień Ojca - on-line.

 • 26.06.2021 - Film on-line z cyklu "Bądź wolny od uzależnień".

 • 04.09.2021 - Narodowe Czytanie "Moralności Pani Dulskiej" - Gabrieli Zapolskiej.

 

 

 

 

Ciekawostki!

 

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki odbywają się cyklicznie (oprócz lipca i sierpnia).

W konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych czytelnicy M i GBP w Szadku zdobyli nagrody indywidualne i wyróżnienia, m.in.:

„Złoty Kłos dla Twórcy” - „Srebrny dla Czytelników”,

„Od Kopernika do Lotów Kosmicznych”,

„Bliżej Książki Współczesnej”,

„Orle Pióro”, „Pióro i Karabin”,

„Jestem ilustratorem ulubionej książki”.

We współzawodnictwach bibliotek w 1978 roku z okazji X-lecia Ustawy o Bibliotekach

M i GBP zajęła II miejsce, a w roku 1988 w ogólnopolskim konkursie „Złoty Wawrzyn dla Twórcy – Złoty Liść Wawrzynu dla Biblioteki” - biblioteka została wyróżniona jako jedna z trzech bibliotek województwa sieradzkiego.

Biblioteka współpracowała z Sieradzkim Klubem Pracy Twórczej i Zduńskowolską „Topolą” - wielu członków tych klubów było gośćmi naszej biblioteki.

Szadkowska biblioteka wydała antologię twórczości szadkowskich poetów pt. „Muzy znad Pichny”. Wydawnictwo to ukazało się na 700-lecie nadania praw miejskich Szadkowi.

 

 

Źródło:

* Folder "50 lat Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku"

* Kronika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku

* Dziennik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1700
Wtorek 900-1700
Środa 900-1700
Czwartek 900-1700
Piątek 900-1700
Sobota
(pierwsza i ostatnia sobota miesiąca)
9.00-13.00

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny